En bjørn uten tenner

Skredder:Hva kaller du en bjørn uten tenner?
Sjanse:Hva?
Skredder:En gummibjørn.