En boomerang som ikke kommer tilbake

Zack:Hva kaller du en boomerang som ikke kommer tilbake?
Sara:Jeg vet ikke.
Zack:En pinne.