En brann kan redde livet ditt om vinteren

Speidere fra Silicon Valley Monterey Bay Council som samles for en helg med vintercamping på Cisco Grove Campground i nærheten av Soda Springs, CA.


I kaldt vær kan brann være viktig for å holde deg varm og tørr. Men selv i en overlevelsessituasjon, bør du likevel ta deg tid til å bygge en brann på en måte som ikke setter miljøet eller deg selv i fare.

Bær fyrstikker i et vanntett tilfelle, en tom medisinflaske av plast med tett lokk eller en lukkbar pose. Bær en butan lighter i en lomme nær kroppen din slik at den ikke fryser.

I overlevelsessituasjoner, samle tre eller fire ganger så mye tinder, tenn og drivved som du normalt ville gjort. Ta deg god tid til å forberede ilden før du tenner den, slik at du ikke kaster bort fyrstikker og lettere drivstoff.

Som med alle overlevelsesevner, øv deg i brannbygging i et trygt, kontrollert og overvåket miljø. På den måten vil du være bedre forberedt i en nødsituasjon.


Klikk her for mer om leirbilsikkerhet.